Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden

Aanleiding

We krijgen van jongeren vaak te horen dat ze het lastig vinden om Bijbelse kernbegrippen uit te leggen. Maar als je de inhoud van Bijbelse kernwoorden niet kent, hoe kun je ze dan geloven of beleven? Om hen daarbij te helpen, hebben het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) en de Erdee Media Groep – in samenwerking met verschillende andere (jongeren) organisaties – de handen in elkaar geslagen voor het project ABC van het geloof. In 2022 is ABC van het geloof onderdeel geworden van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC). Bekijk ook dit filmpje over de lancering van het 100e kernwoord.

Doelstelling

Het project ABC van het geloof heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan jongeren door te geven. We hopen dat ze hierdoor de betekenis hiervan voor hun eigen leven gaan zien.

Doelgroep en setting

ABC van het geloof is gemaakt voor jongeren vanaf 12 jaar (vanaf de middelbare school). Daarbij wordt ervan uitgegaan dat jongeren de website samen met hun ouder(s), leerkracht of jeugdwerker gebruiken. De website kan ingezet worden binnen het gezin, het kerkelijk jeugdwerk of op school. Bekijk ook dit introductiefilmpje dat bij de lancering gemaakt is.

Aanpak

Er is gekozen voor kernwoorden die een belangrijke rol spelen in de geloofsleer, die veel voorkomen in bijbelteksten of die te maken hebben met een christelijke levenswandel. Elk kernwoord wordt op een vaste manier behandeld:

  1. Definitie: een korte omschrijving van het kernwoord
  2. Een filmpje met uitleg van het kernwoord
  3. Bijbelteksten en belijdenisgeschriften over het kernwoord
  4. Bijbelrooster voor zeven dagen (met vragen voor iedere dag)
  5. Leestips
  6. Aanvullend kijkmateriaal
  7. Preken en lezingen om erbij te luisteren
  8. Verwerkingsopdrachten bij het kernwoord

Partners

Dit project was niet mogelijk geweest zonder de steun van verschillende mensen en organisaties. De audio-bestanden bij het Bijbelrooster zijn door Royal Jongbloed en de CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) beschikbaar gesteld voor dit project. Veel filmpjes van het aanvullende kijkmateriaal komen van Geloofstoerusting. 

Algemene gegevens

Voor het project ABC van het geloof zijn de algemene gegevens van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) van toepassing.