Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden

Steun ons werk

Mede dankzij uw steun kunnen wij ons werk continueren. Bid u, samen met ons, om de doorwerking van Gods Woord in de harten van kinderen en jongeren? Naast gebed is ook uw financiële bijdrage van harte welkom.

U kunt ons op de volgende manieren financieel steunen:

  • Eenmalige gift
  • Doorlopende machtiging
  • Periodieke schenking


Eenmalige gift

Doneer en draag bij via een eenmalige gift.

  1. Doneer via iDeal;
  2. Maak uw gift rechtstreeks over op rekeningnummer NL33RABO 0158697766 ten name van Stichting Interkerkelijk Kenniscentrum (onder vermelding van ABC van het geloof).

Eenmalige bijdrage via iDEAL

Doorlopende machtiging

Doneer en draag bij met een structurele donatie via een machtiging.

Dit kan via onderstaande button.

Structurele bijdrage

Periodieke schenking

Wilt u ABC van het geloof voor een periode van vijf jaar of langer steunen? Dan kan een periodieke schenking een fiscaal aantrekkelijke optie voor u zijn.

Voordelen voor u en voor ABC van het geloof:

  • Wanneer de gift in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd, mag u deze helemaal aftrekken van uw inkomen.
  • Zonder dat het u extra kost, geeft u voordeliger dan wel meer.
  • ABC van het geloof is voor langere tijd verzekerd van uw financiële steun.

Voorwaarde voor de periodieke schenking is dat er jaarlijks een vast bedrag wordt gegeven, voor minimaal vijf jaar.

Wilt u meer informatie over periodieke schenking? Neem dan contact op met Marjolein Huisman: mjnhuisman@ikc.nu of 06-13183256. Het formulier en de toelichting zijn te downloaden via onderstaande buttons. Ingevulde formulieren kunnen per post worden opgestuurd (adres vermeld in het formulier) of per mail naar donatie@ikc.nu.

Uw periodieke schenking aan ABC van het geloof komt binnen via het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC). Het IKC beschikt over de ANBI status, waardoor al uw giften aan het IKC (waaronder die voor het project ABC van het geloof) fiscaal aftrekbaar zijn. Het formulier voor periodieke schenking bevat daarom bij vraag 1b een keus voor de bestemming van uw gift.

Download het formulier Download de toelichting