Aanleiding

We krijgen van jongeren vaak te horen dat ze het lastig vinden om Bijbelse kernbegrippen uit te leggen. Maar als je de inhoud van Bijbelse kernwoorden niet kent, hoe kun je ze dan geloven of beleven? Om hier iets aan te doen, heeft het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) – in samenwerking met verschillende andere (jongeren) organisaties – de handen in elkaar geslagen voor het project het ABC van het geloof.

Doelstelling

Het project ABC van het geloof heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan jongeren door te geven. We hopen dat je hierdoor de betekenis hiervan voor je eigen leven gaat zien.Aanpak

We hebben de kernwoorden opgedeeld in drie pijlers:


Elk kernwoord wordt op een vaste manier behandeld:

  1. Definitie: een korte omschrijving
  2. Een intro filmpje en uitleg
  3. Bijbelteksten en Belijdenisgeschriften
  4. Bijbelrooster voor zeven dagen
  5. Leestips
  6. Kijk&luister
  7. Verwerkingsopdrachten
  8. Vragen van jongeren die beantwoord worden

Partners

Dit project was niet mogelijk geweest zonder de steun van verschillende mensen en organisaties. Voor de verwerkingen hebben we o.a. gebruik gemaakt van de catechesemethode Leren om te leven van ds. P. van der Kraan en ds. A.J. van den Herik. De audio-bestanden bij het Bijbelrooster zijn door Royal Jongbloed en de CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) beschikbaar gesteld voor dit project.